انتقال به شماره کارت اعلام شده در سایت یا از طریق درگاه پرداخت زرین پال