روشهای ارسال سفارش :

۱- سفارشات در شهر رودان صرفا توسط ۸ کالا ارسال می گردد و مشتریان می توانند با تماس با فروشگاه و پرداخت وجه کالا را دریافت کنند

2- در سایر استان ها غیر از استان هرمزگان، سفارش ها از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود