هشت کالا یکی از فروشگاه های مجازی در استان هرمزگان می باشد که در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در این شهر به طور رسمی آغاز کرده است و در این مدت توانسته است مشتریان زیادی را با استفاده از واژه اطمینان به سوی خود جذب کند